Pozytywka

Autorskie Centrum IntegracjiPozytywka, więcej niż przedszkole

Pozytywka Autorskie Centrum Integracji powstało na mocnym fundamencie wieloletnich działań integracyjnych. Zespół Pozytywki to szereg osób, które chętnie włączają się do działań na rzecz społeczności lokalnej. Ogrom naszych działań skłonił nas do stworzenia własnego Centrum- jest ono ukoronowaniem naszej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.


Misja

Naszą misją jest wspieranie dzieci w ich rozwoju społecznym. Mały człowiek od urodzenia jest istotą społeczną, chociaż nie od razu można go nazwać partnerem społecznym, bo dopiero w toku jego ogólnego rozwoju kształtuje się jego zdolność do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi i wchodzenia z nimi w interakcje

M.Żebrowska


Warsztaty, praca z dzieckiem

Nasze warsztaty i zajęcia adaptacyjne wyrabiają w naszych podopiecznych właściwe kompetencje społeczne. Swoja pracę opieramy na sztuce mediacji - rozwiązywania problemu poprzez wypracowanie kompromisu i stawania się w pełni partnerem społecznym.